Stichting RECO

De website Contra-deal.nl is tot stand gekomen met medewerking van de Stichting Nationaal Instituut voor REGISTER CONTRA-EXPERT en Schaderegelaar, kortweg Stichting RECO. Leden van deze stichting zijn uitsluitend echte contra-experts. Hiermee wordt bedoeld experts die enkel in het belang van u als verzekerde werken.

Onder de expertisebureaus in Nederland bestaat een felle concurrentie. Bij elke dienstverlenende zakenman is de klant koning, hij bestaat immers bij de gratie van zijn klanten. Zo zijn expertisebureaus die vooral voor verzekeringsmaatschappijen werken geneigd om in geval van twijfel, wanneer iets bij een schade op verschillende manieren uitgelegd kan worden, voor de kant van de maatschappij te kiezen. Zij willen immers hun klanten tevreden stellen.

Ook het contra-expertisebureau wil het zijn klanten naar de zin maken. Het verschil is dat u in dit geval de klant bent en niet de verzekeringsmaatschappij. Experts die alleen voor verzekeringsmaatschappijen werken of voor zowel verzekeringsmaatschappijen als verzekerden, zijn strikt uitgesloten van lidmaatschap van deze stichting.

De Stichting RECO bewaakt de zuiverheid en onafhankelijkheid van de contra-expertise in Nederland. Wanneer zaken op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden, zal uw contra-expert voor die manier kiezen die voor u het beste is en waarop u recht heeft.

De medewerking van de Stichting RECO aan deze website zet extra kracht bij aan het onafhankelijke karakter van de informatie op deze website. Alle zaken die op de website ter sprake komen dienen ertoe u als verzekerde optimaal bij te staan in geval van schade.

Door op onderstaande links te klikken komt u terecht op de websites van enkele leden van de Stichting RECO:
- Van Oortmarssen Taxaties
- Consultants Europe
- Midland Bouwkundig Expertisebureau
- Auto Consultant
- Burgers Letselschade

Om uw privacy te garanderen is een Privacy Statement opgenomen.